Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen i https://cash-bitcoin.com er kun til generell informasjon. Informasjonen er gitt av https://cash-bitcoin.com og mens vi prøver å holde informasjonen oppdatert og korrekt, gir vi ingen representasjoner eller garantier av noe slag, eksplisitt eller underforstått, om fullstendighet, nøyaktighet, pålitelighet, egnethet eller tilgjengelighet med hensyn til https://cash-bitcoin.com eller informasjonen, produktene, tjenestene eller relatert grafikk på https://cash-bitcoin.com for ethvert formål. Enhver tillit du legger til slik informasjon er derfor strengt tatt på egen risiko.

Under ingen omstendigheter vil vi være ansvarlige for tap eller skade, inkludert, uten begrensning, indirekte eller følgeskader eller skader, eller tap eller skade overhodet som oppstår fra tap av data eller fortjeneste som oppstår som følge av, eller i forbindelse med, bruken av https: //cash-bitcoin.com .

Gjennom https://cash-bitcoin.com kan du koble til andre nettsteder som ikke er under kontroll av https://cash-bitcoin.com. Vi har ingen kontroll over arten, innholdet og tilgjengeligheten til disse nettstedene. Inkludering av noen lenker innebærer ikke nødvendigvis en anbefaling eller godkjenner synspunktene som uttrykkes i dem.

Alt gjøres for å holde https://cash-bitcoin.com oppe og gå jevnt. Imidlertid tar https://cash-bitcoin.com ikke noe ansvar for, og vil ikke være ansvarlig for, at https://cash-bitcoin.com er midlertidig utilgjengelig på grunn av tekniske problemer utenfor vår kontroll.


Sist oppdatert: 15. mai 2024